Tisk

Zdvojené balony pro svařování inertním plynem

ke stažení:

Tyto speciální zdvojené balony jsou připraveny pro svařování ocelových potrubí. Balony se zasunou do potrubí tak, že meziprostor mezi balony se nachází v místě svaru, odtud se vyvedou pomocné hadice, kterou se balony jednak nafouknou, jednak je přiveden do oblasti meziprostoru inertní plyn. Balony se natlakují na maximální přípustnou hodnotu vnitřního tlaku, kontrola se provádí manometrem. Balony jsou opatřeny dodatečným ochranným obalem ze skleněných vláken potaženým hliníkovou vrstvou jako dodatečná ochrana proti případným jiskrám. Svařování za přítomnosti inertního plynu zaručí bezvadný svarový spoj.

11
↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑