Tisk

Zařízení pro vsunování balonů, typ J 125

gross_J 125

Zařízení slouží k osazování zdvojených balonů do plynovodních potrubí pod tlakem. Předpokladem úspěšné práce je provedení navrtávky v místě požadované uzavírky pomocí soupravy J 110, tato souprava tvoří vlastně základ pro balónování.

Souprava J 125 se skládá ze dvou osazovacích zařízení, takže je možné osadit na potrubí o DN 80 - DN 300 současně dva zdvojené balony s odvzdušněním prostoru mezi nimi i mezi osazeným soupravami. Pro odvzdušnění mezi balony je určen "výstup 1", takže před druhým balonem již není v potrubí žadný tlak. Balony jsou napojovány přes kohout k samostatným manometrům, aby bylo možno sledovat průběh tlakování. Manometry jsou připojeny přes rychlouzávěry. Každa souprava je vybavena dvěma kulovými uzávěry, které slouží k tomu, aby odstavený prostor mohl být odvzdušněn a po skončení prací opět naplněn plynem.

Vlastní uzavírací souprava pro uzavíraní plynovodního potrubí pomocí dvojitých balonů pro průměry od DN 80 do DN 300 je tvořena párem osazovacích tyčí, které jsou vyrobeny z mosazi ( balonová trubka ) a pochromovanou vodící trubkou.

Zdvojené balony se připojí na osazovací balonovou trubku a po zavedení do potrubí a natlakování se provede vlastní uzávěr. Maximální tlak plynu v potrubí závisí na průměru, pohybuje se od 1,0 bar při DN 80 do 0,25 bar při DN 300. K balonovací soupravě lze doobjednat jako příslušenství ochozovou soupravu typ J 130. Alternativně lze doobjednat samostatně i "třetí větev" pro provádění prací na odbočce.

Výhodou provedení s dvojitými balony je skutečnost, že pro osazení zdvojeného balonu je potřeba jen jeden vstup do potrubí, tudíž i jedna navrtávka a také jedna armatura.

Další příslušenství

  • C 410 navařovací hrdlo pro balonování ocelového potrubí (DN 80-DN 300)
  • C 140 dvojitá objímka pro balonování PE potrubí (DN 80-DN 300)
  • G 212 zdvojené balony (DN 80-DN 300)

Vyobrazení

J-125   J-130