Tisk

VN defektoskopy

ke stažení:

Firma Elmed vyrábí vysokonapěťové defektoskopy pro zkoušení izolací, účelem je, aby se v izolaci našla trhlina či nějaký pór, kam by mohla vniknout vlhkost a začít případná koroze. Dnes v zásadě nabízí dva defektoskopy – byť se mohou lišit velikostí generovaného výstupního napětí a způsobem využití – a množství různých typů zkušebních elektrod.

Elmed ISOTEST zkušební přístroje

Zkoušení vrstev a izolací impulsním napětím podle DIN55670, DIN 28055, DIN EN 14430. Použití vysokonapěťových impulsů pro zkoušení vrstev a izolací na pórovitost se osvědčila jako spolehlivá zkušební metoda. Na základě mnoha výhod této techniky je ISOTEST od firmy Elmed nepostradatelným pomocníkem při pasivní antikorozní ochraně při zajištění průmyslové kvality. Paleta možných použití ISOTESTU je velká: vrstvené a emailované zásobníky, reaktory, potrubí, pogumované povrchy, plasty, vnější a vnitřní potrubí, armatury a stavební díly.

Charakteristiky

  • tendence ke klouzavým výbojům, jedna z mnoha potřebných vlastností impulsních zkoušek, působí jako síťovité rozšíření zkušebního napětí na dosedacím povrchu zkušební elektrody. Celková plocha povrchu je takřka vícenásobně přezkoušena. Impulsní napětí se prokazuje jako multiplikátor pro spolehlivé zkoušení.
  • prostřednictvím patentované regulační automatiky disponuje ISOTEST dostatečnou energetickou rezervou při maximální bezpečnosti. To je další velká výhoda impulsní napěťové techniky
  • dostatečná rezerva energie i při vlhkém povrchu. Citlivost může být prostřednictví regulátoru přizpůsobena na rozdílné podmínky zkoušení (přechod ze suchého místa na vlhké).
  • lze zkoušet i podmíněně lehce vodivé vrstvy a izolace
  • minimální materiálová zátěž díky velmi krátkým zkušebním impulsům
  • žádné statické vybíjení při zkoušení
  • dvojí stupeň bezpečnosti s funkcí nouzového vypnutí pro bezpečné zkoušení tanků, zásobníků a také za stísněných prostorových poměrů
  • jisté a bezpečné rozpoznání pórů prostřednictvím akustické houkačky
  • šetrné zkoušení citlivých povrchů
↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑

Nabídka

V přiložených pdf souborech najdete naši nabídku přístrojů Elmed ISOTEST® a ISOTEST® Inspect, popis zkoušení… >>