Tisk

Vícedimenzionální MD uzavírací balony

Uzavírací balony jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pryže kombinované s polyamidovou pryžotextilní tkaninou, tato materiálová kombinace umožňuje dlouhodobé nasazení při teplotách -25°C až +70°C, krátkodobě snese i teploty mezi -30°C až + 100°C. Kromě toho je zvolená pryžová směs odolná proti odpadní vodě s hodnotou pH mezi 2 až 12, a také tento materiál uzavíracích balonů odpovídá platným hygienickým a vodohospodářským předpisům. Dlouhodobé používání v agresivních mediích není možné, vede k poškození uzavíracího balonu. Pro tyto zvláštní případy použití nabízíme speciální uzavírací balony, které jsou odolné proti působení chemikálií a olejů.

K nafukování balonů se používá rychlospojka typ 26, která je montovaná na plnící a současně zaváděcí hadici. Kromě toho doporučujeme při používání těchto balonů mít k dispozici plnící a bezpečnostní armatury tak jako bezpečnostní a upevňovací kabely z našeho výrobního programu.

29303132333435
↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑
220962020

MD balon 0,5 – 1,0 bar, velký profil (polštářový tvar)

Tento kanalizační uzavárací balon se vyrábí v dimenzích od DN 600 až do DN 2200, na přání i ve větších dimenzích.… >>

220963020

MD balon 1,5 bar, vajíčkový profil

Tento uzavírací balon je svým tvarem přizpůsoben oválnému profilu kanalizačních řadů, nemá vnitřní výztuhu a… >>

220962088 (1)

MD balon 1,5 až 2,5 bar

Uzavírací balony tohoto typu se vyrábí v dimenzích od DN 40 až do DN 1800. V typové řadě 962 jsou bez průchodu, v… >>

220962088

MD balon 1,5 až 2,5 bar, s oboustranným okem

Tento uzavírací bylon je z výrobního hlediska identický s předchozím typem, má navíc na obou stranách vlečné oko,… >>

220962070

MD uzavírací balon 2,5 bar, zkrácená konstrukce

V některých případech je vhodné použití uzavíracích balonů v kratší stavební délce, v této řadě jsou balony k… >>

220963000

MD uzavírací balon 2,5 bar, ze speciální gumy

Při uzavírání kanalizačních stok v chemických provozech nelze často použít balony vyrobené z běžné gumy, pro tyto… >>

220962050

MD vtl. uzavírací balon, PN 6 bar

Velmi často je nutné uzavírat kanalizační řady i při vyšších provozních tlacích. Pro tyto účely máme k dispozici… >>

220966000

MD dlouhý potrubní balon typ DC

Tak jako pro některé účely je vhodný uzavírací balon se zkrácenou konstrukcí, v opačných případech je vyžadována… >>

110201_s (1)

MD uzavírací a zkušební balon

Tato řada uzavíracích balonů se dodává s integrovaným bezpečnostním ventilem v dimenzích od DN 80 až do DN 1000 s… >>

110201

MD uzavírací a zkušební balon

Tato menší řada zkušebních a uzavíracích balonů je vyrobena z chloprenové pryže a má zvýšenou odolnost proti… >>

110201_s (1)

MD uzavírací a zkušební balon

Tato řada zkušebních a uzavíracích balonů se dodává ve zkácené stavební délce >>