Tisk

Těsnící kruh, typ A 510

gross_A510a510a510 (1)
Těsnění:Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW
Šrouby:Cadmiované ocelové šrouby
Kroužek:Ocelolitina GGG

Těsnicí kroužek pro ocelové hrdlo (trubky) k temování typ A510. S pomocí těsnicího kroužku hrdla k temování A510 se utěsňují zvenku ocelová hrdla k temování plynových vedení, která jsou ve štěrbině hrdla netěsná. Oba dělené tlačné kroužky se nasadí před a za hrdlo na potrubí a s pomocí šroubů se proti sobě přitáhnou. Tím se těsnicí kroužek přitlačí širokou plochou na šterbinu hrdla.
Těsnění se před montáží musí namazat a po montáži těsnicího kroužku pro hrdlo k temování se musí těsnost potrubí tlakem přezkoušet.


Těsnící kruh typ A 510

Potrubí AD Obj. čís. D d Váha
DN mm mm   mm mm kg
40 48,3 032.000 60 100 5,5
50 60,3 032.001 70 112 5
60 70 032.002 81 124 5,2
65 76 032.003 86 129 5,4
80 89 032.004 102 140 6,4
100 108 032.005 127 155 7,1
125 133 032.006 150 205 7,5
150 159 032.007 175 222 9,2
200 216 032.009 235 276 11
250 267 032.010 275 336 13,5
300 318 032.11 330 390 16