Tisk

PWG

Pulsní generátor vln se skládá z přijímače (geofonu) a z vlastního elektronického generátoru vln, který se montuje na vodovodní přípojku nebo na hydrant. Tlakem protékající vody se otevírá a zavírá generátor vln cca. 60x za minutu. Uzavíráním a otevíráním vznikají tlakové vlny, které se jako jednorozměrné longitudinální vlny šíří potrubím kupředu a na povrchu země mohou být snímány prostřednictvím geofonu.

Zařízení umožňuje bez velkého technického zázemí vyhledat nemetalické vodovody až do hloubky 2m. Potrubí nesmí být při určování trasy mimo provoz. Pro úspěšnou práci je nutný provozní tlak alespoň do 2 bar. Pulsy vydávané generátorem se šíří nejlépe ve stejnorodé půdní struktuře. Při dobrých podmínkách je dosah od 50 m až do 600 m.