Tisk

Pružné spojky a trubní spojení

gross_E 110

Pružná spojka, typ E 110

Černá nebo pozinkovaná, kratší nebo delší provedení, určená pro spojení hladkých konců trub. Vybočení plynovodů a… >>

gross_E 130 - E 132

Hrdlo s dlouhým krkem a vnějším závitem, typ E 130

V černém nebo pozinkovaném provedení. Dodává se pro plynovodní a vodovodní potrubí z oceli, PVC, PE a rovněž i v… >>

gross_E 130 - E 132

Hrdlo s dlouhým krkem a vnitřním závitem, typ E 131

V černém nebo pozinkovaném provedení. Dodává se pro plynovodní a vodovodní potrubí z oceli, PVC, PE a rovněž i v… >>

gross_E 132

Pružná koncovka, typ E 132

V černém a pozinkovaném provedení. Dodává se pro plynovody a vodovody z oceli, PVC, PE a rovněž i v provedení s osovou… >>

e160

Pružná navařovací spojka, typ E 160

Je určena pro spojení ocelových a PE trubek v tahově odolném provedení. Dodává se v průměrech od DN 1" - DN 2".     >>

e180

Spojka, typ E 180

Slouží jako přechodka mezi ocelovým a PE potrubím a dodává se s hladkým nebo přírubovým ukončením.     >>

e210

Spojka, typ E 210

Těleso: Ocelolitina GGG   Těsnění: Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW   Šrouby: Cadmiované ocelové šrouby   Spojka slouží ke spojení hladkých konců plynovodních a vodovodních potrubí. Je opatřena speciálním tlakovým komorovým… >>

e310

Spojka, typ E 310

Těleso: Ocelolitina GGG   Těsnění: Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW   Šrouby: Cadmiované ocelové šrouby   Spojka typ E310 je vhodná pro potrubí litinové, ocelové nebo z PVC a jako přechod z jednoho druhu potrubí na druhý. Je… >>

gross_E 330

Redukční spojka , typ E 330

Redukovaná spojka slouží ke spojení hladkých vodovodních a plynovodních potrubí různých jmenovitých velikostí. Je… >>

gross_E 340

Spojka, typ E 340

Těleso: Ocelolitina GGG   Těsnění: Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW   Šrouby: Cadmiované ocelové šrouby   Kroužek: Ocelolitina GGG   Spojka typ E340 je dodávána s přírubovým výstupem (vývrt příruby odpovídá DIN PN 10), vhodná pro potrubí litinové,… >>

e350

Spojka, typ E 350

Těleso: Ocelolitina GGG   Těsnění: Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW   Šrouby: Cadmiované ocelové šrouby   Kroužek: Ocelolitina GGG   Spojka s ohebným výstupem, vhodná pro potrubí litinové, ocelové nebo z PVC. Spojka E350 je armatura tvaru T se třemi… >>

gross_E 410

Přírubová spojka, typ E 410

Těleso: Ocelolitina GGG   Těsnění: Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW   Šrouby: Cadmiované ocelové šrouby   Kroužek: Ocelolitina GGG   Přírubová spojka typ E410 je vhodná pro potrubí litinová, ocelová nebo z PVC (vývrt příruby odpovídá DIN PN 10).… >>

gross_E 810

Trubní kotvení, typ E 810

Těleso: Ocel   Trubní kotvení E 810 slouží pro ukotvení šroubových spojení litinového potrubí. Dodávají se pro hrdla, oblouky a jsou… >>