Tisk

Pružná spojka, typ E 110

gross_E 110e110

Černá nebo pozinkovaná, kratší nebo delší provedení, určená pro spojení hladkých konců trub. Vybočení plynovodů a vodovodů ze směru v místě spojení až po úhel 7°.
Dodává se pro potrubí z oceli, PVC, PE a rovněž i provedení s osovou tahovou odolností pro průměry od DN 3/4" do DN 3".