Tisk

ODOR total S II

6

ODOR Total II slouží k celkovému určení sirných složek pomocí kombinace dvou metod. Postup byl vyvinut firmou Axel Semrau, spojuje dvě osvědčené metody a umožňuje přesné určení sirných složek. V přístroji ODOR Total II se přemění všechny sirné složky v sirovodík (H₂S) a následně se změří v ODOR on-line.

První osvědčená metoda k určení celkového množství sirných složek zaznamená sloučeniny síry pomocí plynové chromatografie a určí celkové množství sirných složek s pomocí odpovídajícího software. K tomuto účelu je vhodný chromatograf jako je ODOR on-line, který poskytuje signály pouze od složek obsahujících síru, nikoliv od ostatních substancí, které jsou v plynu obsaženy. Tento postup je vhodný v těch případech, kdy v plynu existuje jen několik málo sirných složek a požadavky na kalibraci nejsou velké.

U druhé metody se přeměňují všechny sirné složky před detekcí na sirovodík (H₂S). Přeměna se provádí pomocí katalyzátoru a za dodatečného přidání vodíku (H₂). Nový ODOR Total II realizuje tuto přeměnu. V ODORU Total II se vyrábí směs zemního plynu a vodíku pomocí velmi přesného průtokového hmotnostního regulátoru. Tato směs je dále vedena na horký katalyzátor, kde se všechny sirné komponenty přeměňují na sirovodík (H₂S). Při tomto procesu se také ostatní složky jako sulfid oxidu uhličitého (COS) přeměňují na sirovodík (H₂S).

Výhoda této metody:

Přeměnou všech sirných komponent obsažených v plynu do jediné, kterou je sirovodík (H₂S), je pro 100% určení celkového množství sirných složek zapotřebí pouze jednosložkového kalibračního plynu. To ulehčuje zpracování a značně snižuje náklady.
Obě metody (měření H₂S pomocí ODOR on-line/nasazení katalyzátoru k přeměně síry) jsou v praxi úspěšně používány již řadu let. ODOR on-line prokázal při terénních měřeních H₂S, metylmerkaptanů a etylmerkaptanů svoji robustnost a spolehlivost. Pomocí ODOR Total II je nyní spojení obou měřících metod do jediného postupu možné.

Metoda 1

Metoda 1

Měření různých složek síry chromatografem ODOR on-line

Metoda 2

Metoda 2

Nový postup - přeměna na celkové množství síry a následné měření