Tisk

Odor On-line

Chromatografickou metodu se dosáhne oddělení všech sirných substancí, které se pak jednotlivě určují. V protikladu s ručním měřícím přístrojem se tak dosáhne eliminace křížové citlivosti.

Měřící metoda je v souladu s DIN 51855/7 tak jako ISO 19739 (ISO 6326T2). V souladu s pracovním listem GVGW G280 pro kontrolu odorizace je ODOR on-line doporučen jako referenční metoda

Lze měřit následující substance:

 • THT a jiné sulfidy
 • TBM
 • Scentinel® E, Spotleak® a jiné směsi merkaptanů
 • etylmerkaptan (používá se většinou k odorizaci kapalných plynů)
 • H₂S (sirovodík)

Vlastnosti pro stacinární on-line měření:

 • automatická kalibrace
 • automatické zařízení pro doplňování kapaliny do detektoru
 • zahrnuje dálkový přenos (4-20) mA
 • možná vzdálená kontrola přes PC
 • ruční dávkování vzorků s plynových myší

Vlastnosti pro mobilní měření v autě:

 • možný provoz na 12V DC

Řízení a vyhodnocování dat pomocí PC

 • jednoduchá a přehledná obsluha
 • generování tiskových reportů v souladu s požadavky DIN
 • podrobnosti viz ODOR control

Dodatkové příslušenství:

 • elektronická regulace průtoku nosného plynu
 • kalibrační plyn
 • generování nosného plynu (buď kompresorem nebo z tlakové láhve)
 • plynové injekce
 • plynové myši

 

Mobilní měření v terénu              Stacionární nasazení