Tisk

Odor Handy plus

Firma Axel Semrau představuje kontinuitu a inovaci v kontrole odorizace. Přístroj ODOR handy plus se zakládá na 30 letech zkušeností s ručními měřícími přístroji pro kontrolu stupně odorizace v zemním plynu. Dle volby uživatele může být vybaven elektrochemickým senzorem pro měření koncentrace THT nebo merkaptanů v zemním plynu a spojuje osvědčenou měřící techniku s nejmodernějšími přístroji a jednoduchou obsluhou.

Bezpečné, rychlé a jednoduché měření THT nebo merkaptanů

Selektivní senzory, jasně uspořádané menu navigace s funkčními klávesami, ukládání dat pro archivaci, dat, infračervené rozhraní pro přenos dat- nový ODOR handy plus okouzluje moderní technikou a jednoduchou obsluhou.

Měřený plyn je přiváděn pružnou hadičkou přímo na ODOR handy plus. V závislost od stupně koncentrace se zobrazí tato hodnota po 1-2 minutách na displeji. Výsledek lze odečíst přímo v mg/m³. Použití jiných jednotek lze nastavit pomocí ovládacího software. Změřené hodnoty s údaji o místě měření, datum, čas tak jako poznámku o intenzitě vnímání zápachu odorantu jsou uloženy a lze je kdykoliv později možné znovu zobrazit nebo přenést pomocí infračerveného rozhraní do počítače.

Kromě funkce měření má ODOR handy plus kontinuální monitorovací funkci. Informace o kapacitě paměti, sériovém čísle, datu, času lze kdykoliv zobrazit. Jednoznačné a přehledné menu ovládání zajišťuje, že budou dodrženy nutné kontrolní intervaly pro kalibraci senzoru.

Nový ODOR handy plus nabízí tyto funkce:

  • funkce měření THT nebo merkaptanů - s různými elektrochemickými senzory
  • trvalou kontrolu prostor s odorizačními prostředky s údajem maximální koncentrace jako limitem pro optický a akustický alarm
  • Optický a akustický alarm při překročení limitních hodnot
  • automatické sledování kontrolních intervalů pro kalibraci senzoru
  • jednoduché elektronické nastavení nuly
  • přehledný čtyřmístný displej, software s ovládáním pomocí menu, jednoduchá funkční tlačítka a přehledné uživatelské pokyny
  • paměť pro 9999 změřených hodnot s automatickým uložením změřené hodnoty, místem měření, datem, časem a varovným zápachem ano/ne
  • archivační software
  • USB-rozhraní na dobíjecí stanici pro rychlý, jednoduchý a bezpečný přenos dat do počítače
  • dobíjecí akumulátorová stanice s indikátorem nabití