Tisk

Ochozové nebo by-pasové zařízení, typ J 130

gross_J 130

Toto ochozové a by-pasové zařízení je použitelné jako volitelný doplněk k balonovací soupravě J 125. Pokud proudí plyn do prostoru, který má být uzavřen pomocí balonovací soupravy pouze z jedné strany, došlo by v další části potrubí k přerušení dodávky plynu. Musí - li se zásobovat tento úsek potrubí během prací plynem, musí se to provést ochozem.

Navrtávka se provede pomocí navrtávací soupravy J 110, poté se navrtávací zařízení odstraní a na komoru soupravy J 110 se nasadí ochozová hlava, která je opatřena výpustným zařízením s uzavíracím kohoutem. Komory a ochozová hlava se na obou stranám spojí potrubím a po otevření uzávěrů v obou komorách se zajistí dodávka plynu do odstaveného úseku potrubí.

Po skončení prací se komory uzavřou, odstraní se pomocné potrubí, na komory soupravy J 110 se nasadí osazovací zařízení a otvory v potrubí se zazátkují. Poté se odstraní i vlastní komory.


Vyobrazení

 j130v2