Tisk

Ochozová souprava, typ J 130

Více informací o tomto zařízení, návod k práci i další nákresy najdete v přiloženém pdf.
J-130