Tisk

Měřič průtoku hydrantů - Präzise

Jedná se o zařízení pro přesné měření průtoků na hydrantech s průtokem do 220 m3/hod. S manometrem odolným proti vibracím do 14 barů. Vybaven měřící řadou DN 80 s digitálním odečítáním. Doba měření 3 hodiny, tlak vody do 10 barů, váha zařízení 30 kg, osvětlený displej. Naměřené hodnoty se vyhodnotí přes PC (číselně i graficky), měření je vždy po 2 vteřinách.