Tisk

Měření odorizace na plynovodech

Jedním z důležitých bezpečnostních faktorů při rozvodu plynu je správná odorizace. Odorizace způsobuje, že plyn získá typický zápach, podle kterého se ihned pozná únik, který je možno ihned odstranit. Odoranty jsou obvykle silně zapáchající sloučeniny síry, jako např. THT (tetrahydrotiofen) nebo merkaptany nebo jejich směsi.

V Německu je minimální koncentrace odorantu stanovena doporučením DVGW podle pracovního listu G 280. Ale i příliš vysoké koncentrace odorantu mají své nedostatky. Proto je nutné mít k dispozici metody a přístroje, kterými je možno přesně stanovit kvantitativní koncentraci odorantu. Analytický postup s tím spojený je náročný. I způsob zkoušky má své důsledky.

Složení plynu může být různé; zemní plyn nebo kapalný plyn, nebo směs obou, což klade odlišné požadavky na analýzu. Složky síry mohou být již v plynu přítomny a stopy mohou existovat i po odsíření. Obě tyto skutečnosti je třeba vzít v úvahu při měření. I požadavky na způsob zobrazení výsledků, které zpracovává analyzátor, se liší.

Existuje zde rozsah mezi plně automatickou analýzou on-line jako řídicí veličinou pro čerpadlo odorantu ke stabilizaci jednotné koncentrace odorantu až k cenově přiměřenému ručnímu přístroji, který se snadno ovládá a který je určen pro namátkovou zkoušku na daném místě. Odpovědí firmy Axel Semrau GmbH & Co na tyto odlišné požadavky je v řadě specializovaných přístrojů a firma Axel Semrau je nabízí s pečlivě sladěným příslušenstvím a službami na základě dlouholetých zkušeností.

Přístroje pro kontrolu odorizace na základě sirných komponent (THT nebo merkaptany a jejich směsi) nebo bezsirných odorizačních prostředků

  • ODOR handy plus: moderní ruční přístroj pro rychlé a jednoduché změření THT nebo merkaptanů
  • ODOR on-line: plynový chromatograf k určení stupně odorizace na bázi sirných komponent
  • ODOR Control: řídící a vyhodnocovací software pro Odor On-line a přístroje Medor
  • GC GasOdor S-free: plynový chromatograf pro kontrolu odorizace při použití bezsirných odorizačních prostředků
  • ODOR total S II - kontrola odorizace na základě sirných komponent kombinující dvě osvědčené měřící metody

Příslušenství

  • Ratametr - slouží k redukci tlaku většího jak 20 mbar
  • Kalibrační plyn
↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑
1

Odor Handy plus

Firma Axel Semrau představuje kontinuitu a inovaci v kontrole odorizace. Přístroj ODOR handy plus se zakládá na 30 letech… >>

Odor On-line

Odor On-line

Chromatografickou metodu se dosáhne oddělení všech sirných substancí, které se pak jednotlivě určují. V protikladu s… >>

4

Odor Control

Řídící a vyhodnocovací software pod Windows určený pro ODOR on-line a přístroje Medor®. Software ODOR control je obsahem… >>

5

GC GasOdor S-free

CompactGC k měření bezsirnatých odorantů Metoda plynové chromatografie s Compactem GC s obohacovací jednotkou zajišťuje,… >>

6

ODOR total S II

ODOR Total II slouží k celkovému určení sirných složek pomocí kombinace dvou metod. Postup byl vyvinut firmou Axel Semrau,… >>

7

Rotametr

Rotametr se používá pro měření s ODOR handy, pokud je hodnota měřené tlaku vyšší než 20mbar. Nasazením rotametru je… >>

8

Kalibrační plyn

Všechny přístroje opatřené elektrochemickými senzory se musí pravidelně kontrolovat. DVGW na to výrazně upozorňuje v… >>