Tisk

MD zkušební balony, řada S+B

Zkušební balony RAG jsou vhodné pro těsnící zkoušky potrubí a kanálů vodou nebo vzduchem a to podle normy EN 1610. Mnohostrannost těchto balonů se dokonale osvědčila při zkouškách všech typů potrubí od DN 100 do DN 1500 (je k dispozici i zvláštní provedení do DN 2200). Používají se při překládkách potrubí, inspekčních kontrolách, k určení a lokalizaci poškozených míst, k bočním odvodům vody při opravách nebo pro odčerpání vody při nehodách při současném uzavření potrubí.
• u stavební řady RAG, RAGH a RPG je uvnitř balonů ocelové jádro. To umožňuje jednodušší realizaci zákaznických verzí (např. dva průchody nebo jeden průchod s připojením na KG potrubí)
• rozdíl u konstrukční verze RAG a RAGH spočívá ve vnitřním tlaku gumového pláště, tím se dosahuje vyšších uzavíracích protitlaků
• rozdíl u konstrukční verze RAG a RPG je v celkové délce, tím je dosaženo odlišných dimenzí uzavírání potrubí, protože je větší kontaktní plocha

↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑
S-B-MD-vicedimenzionalni-zkusebni-balony-do-25-bar-s-pruchodem-42

MD zkušební balony (by-passové) do PN 2,5 bar/řada S+B

00000088 S+B RPG, DN 100 -   200 00000089 S+B RPG, DN 170 -   500 00000090 S+B RPG, DN 500 - 1000 >>