Tisk

Lokal 300

Multifunkční korelátor Lokal 300 byl vyvinut se zřetelem na velmi jednoduchou a pro uživatele přátelskou obsluhu. Je vhodný zejména pro provozovatele s menším rozsahem sítí, který přesto potřebuje samostatně zjišťovat místa poruch a nákup velkých systémů by pro něj představoval značnou investici. Podobně jako u korelátoru Lokal 200 lze nahradit jeden z vysílačů kabelovou sadou. Druhou funkcí představuje zjištění místa úniku půdním mikrofonem (Geofon) a testovací špicí.

Lokal 300