Tisk

Lokal 100

Slouží zejména pro zjišťování poruch v místech s velmi silným dopravním provozem, kde je obtížné měřit během dne. Tyto snímače se naprogramují na snímání na dobu se slabým provozem, tj. na dobu mezi 1-3 hod ranní.