Tisk

Korelátory

Korelátory obecně pracují na principu frekvenčně závislé korelačně-koherenční analýzy. Porucha je zdrojem hluku, který se šíří na obě strany a který je snímán citlivými snímači. Po zesílení je signál odvysílán do centrální jednotky a dále zpracováván FFT algoritmy a koherenčními funkcemi. Po dalších korekturách se na monitoru zobrazí místo úniku. Zadává se materiál potrubí ( ocel, litina, plasty ( PE, PVC aj.)), průměr potrubí a vzdálenost mezi snímači. Výhodou oproti jiným systémům je, že korelátor nepracuje v časové, nýbrž ve frekvenční oblasti a je vybaven analogovými filtry s velmi strmými náběžnými a sestupnými hranami. Proto je možné s tímto typem korelátoru měřit i na místech s odrazem signálu tj. T - kusy, odbočky, lomení, armatury apod. právě tak jako se zdroji hluku např. silniční doprava, čerpadla, velké transformátory.

↓ Rozbalit text ↓ ↑ Sbalit text ↑
Lokal 100

Lokal 100

Slouží zejména pro zjišťování poruch v místech s velmi silným dopravním provozem, kde je obtížné měřit během dne.… >>

Lokal 200

Lokal 200

Tento korelátor představuje výkonný a cenově poměrně příznivý snadno přenosný systém. Ovládání je velmi… >>

Lokal 300

Lokal 300

Multifunkční korelátor Lokal 300 byl vyvinut se zřetelem na velmi jednoduchou a pro uživatele přátelskou obsluhu. Je… >>