Tisk

Jednopáskový systém AS40+

Antikorozní obal podle DIN30672 a DIN EN 12068 pro v zemi a ve vodě uložené potrubí, zásobníky a zařízení při provozní teplotě do 50°C při vysoké korosivní a mechanické zátěži. Jedná se o asymetrickou trojvrstvou páska se stabilizovanou nosnou polyetylénovou folií, oboustranně potaženou trvale plastickou hmotou na bázi butylkaučuku.

Bezpečnost proti mechanickému poškození se zvyšuje rozsahem překrytí mezi jednotlivými vrstvami. Při překrývání srůstá páska oboustranně ( chemická vazba ) mezi sebou a vytváří tak jednolitou " hadicovou " izolaci.

Protikorozní izolační systém Densolen AS-40/AS-40 je díky použitému typu pásek a své lamelové struktuře špičkovou kvalitní izolací, mechanicky stabilní, prakticky neprůchodnou pro vodu, elektrolyty, vodní páry, kyslík a kysličník uhličitý a velmi odolnou proti půdním elektrolytům a bakteriím.

Izolační obal z DENSOLEN® pásky AS40 plus je kompatibilní s továrním obalem z polyetylénu, polypropylenu, tvrzeného epoxidu, PU a bitumenu.

DENSOLEN® systém AS40 plus – C 50

  • 4 vrstvý obal třídy zatížení C-50 (DIN30672, DIN EN 12068) DIN-DVGW
  • Reg.Nr.NG-5180AL0188

DENSOLEN® systém AS40 plus – B 50

  • 3 vrstvý obal třídy zatížení C-50 (DIN30672, DIN EN 12068) DIN-DVGW
  • Reg.Nr.NG-5180AL0188