Tisk

GSS-GSM

2

Slouží pro lokalizaci tras nekovových potrubí, jedná se vlastně o skleněné vlákno o průměru cca. 7,4 mm, které má v sobě zapracované měděné drátky, takže po zavedení do nekovového potrubí se začne chovat jako kovové a to lze již lokalizovat běžnými hledači kovových potrubí. Pro vytyčování trasy potrubí pod tlakem je k dispozici tlaková komora pro vstup do potrubí. Pomocí tohoto zařízení lze vytyčovat i přechod z jednoho typu materiálu na druhý a určovat případné zlomy.