Tisk

GC GasOdor S-free

5

CompactGC k měření bezsirnatých odorantů

Metoda plynové chromatografie s Compactem GC s obohacovací jednotkou zajišťuje, že bezsirnatý odorant S-Free™ je oddělen od ostatních složek zemního plynu ještě předtím, než je změřena koncentrace na detektoru. Není tudíž žádná křížová citlivost k jiných složkám zemního plynu. Systém je schopen vedle bezsirnatých odorantů S-Free™ měřit také THT. Tím se také Compact GC stává ideálním měřícím přístrojem pro nový odorizační prostředek Spotleak™ Z (88% etylakralát a 12% THT).

V protikladu k ostatním měřícím postupům jsou obě hlavní komponenty odorantu S-Free™ (metylakrylát a etylakrylát) měřeny odděleně. To také umožňuje přezkoušení korektního vztahu obou substancí v odorantu S-Free™.

Výhody:

  • technika obohacení umožňuje vynikající přesnost a citlivost při koncentracích kolem 8,8 mg/m³ (minimální koncentrace pro odorant S-Free™ podle DVGW G280)
  • kalibrační plyn lze z hlediska ceny snadno přidávat k dusíku
  • analýza je nezávislá od typu zemního plynu a jeho zdroje (např. L- nebo H-plyn)
  • osvědčená technika Compactu GC je přizpůsobena použití S-free
  • zahrnuje dálkový přenos (4-20) mA
  • systém lze použít pro stacionární i mobilní měření
  • DVGW doporučuje tuto chromatografickou metodu jako referenční pro kontrolu odorizace

Compact GC je pro použití odorantu Gasodor S-Free™ vybavena chlazenou obohacovací jednotkou. Tato jednotka je schopna odorizační prostředek shromažďovat za definovaných podmínek. V druhém kroku je shromážděný odorizační prostředek injektován do dělící kolony a analyzován. Compact GC obsahuje jako součást dodávky také řídící software. Jako dělící kolony se používají běžné GC kolony. To má značný význam oproti Micro GC, při kterých se vždy mění kompletní modul (injektor, kolona a detektor). kompaktní GC kolony se mění jednoduše a je cenově výhodná.