Tisk

GasCheck

Tímto přístrojem lze přesně zjistit i ta nejmenší místa úniku. Zkoušené potrubí se plní plynem, až tlak v potrubí dosáhne zkušebního tlaku. Molekuly vodíku snadno pronikají všemi druhy materiálů. Podle velikosti místa úniku, druhu půdy a stavu povrchu trvá dílka měření. Místo úniku se nachází na místě s nejvyšší koncentrací. V běžných případech činí odchylka zpravidla jen několik centimetrů.