Tisk

Dvoupáskový systém E15/PE3

Antikorozní obal podle DIN30672 a DIN EN 12068 pro v zemi a ve vodě uložené potrubí, zásobníky a zařízení při provozní teplotě do 30°C při vysoké korosivní a mechanické zátěži.

DENSOLEN® páska E15

Butalkyučuková páska bez nosné folie podle DIN EN 12068. DENSOLEN® páska E15 srůstá v oblasti přesahu nebo mezi jednotlivými vrstvami. Tím vzniká hadicovitý obal neprostupný pro vodní pára a elektrolyty. DENSOLEN® páska PE3 Dvouvrstevná plastická páska s PE-nosnou folií a jednostrannou izolační vrstvou na bázi butylkaučuku. DENSOLEN® páska P E3 srůstá s vnitřní vrstvou tvořenou z DENSOLEN® pásky E15, čímž vzniká mechanicky velmi odolný a stabilní obal.

DENSOLEN® systém E15/PE3, C-30

  • 6-vrstvý obal (2 vrstvy E15, 4 vrstvy PE3) DIN DVGW
  • registrační číslo NG-5180AL0249
  • třída zatížení C-30

DENSOLEN® systém E15/PE3, B-30

  • 3-vrstvý obal (2 vrstvy E15, 1 vrstva PE3) DIN DVGW
  • registrační číslo NG-5180AL0253
  • třída zatížení B-30