Tisk

Dutinový uzávěr, typ A 611

a611
Těsnění:Perbunan podle DIN 3535, list 3 odzkoušeno DVGW
Třmen:Ocelolitina GGG

Tento příčný třmen umožňuje bezpečně uzavřít kulaté otvory v plynových a vodních vedeních všeho druhu. Příčný třmen se nasadí do vývrtu a upevní. Těsnění a čepička jsou přitlačovány maticí na potrubí proti třmenovému svorníku. Těsnění se musí před montáží natřít mazivem, které neobsahuje kyselinu.
Po montáži dutinového uzávěru otvorů se musí těsnost potrubí znovu tlakem přezkoušet.

Dutinový uzávěr otvorů může být dodán podle poptávky pro vysoké teploty a jiná média.


Dutinový uzávěr otvorů typ A 611

Těsnící segment
pro potrubí
Průměr otvoru Obj. čís. Šířka třmenu Váha
DN mm mm/palce   mm kg
150/175 2" 120.100 75 1,9
200/250 2" 120.101 75 1,9
300/350 2" 120.102 75 1,9
400/450 80 120.103 100 3,1
500 100 120.104 150 3,5
600 100 120.105 150 3,5
600 125 120.106 180 4,0
700 150 120.107 200 5,5
800 150 120.008 200 5,1
900 150 120.109 200 7,5
1200 200 120.110 260 8,9