Tisk

DruckLogger

Datalogger je určen pro vodárenské provozy a zaznamenává tlak do paměti. Tlak je měřen, zobrazován a zaznamenáván. Obsluha probíhá přímo na přístroji nebo infračerveným adapterem nebo přes GSM modul. Měření mohou být prováděna od jedné sekundy až po několik měsíců. Do paměti může být uloženo 240 tisíc záznamů čas/tlak. Za zmínku stojí rozpoznání a archivace tlakových špiček až do měření za sekundu. K přesné analýze výsledků se dodatečně ukládá 500 tlakových špiček.