Tisk

Domovní přípojky, typ D-600

d6107bgross_d-600

Stávající poptávka po zemním plynu společně s technickým vývojem v plynárenství jako jsou nové materiály, vyšší provozní tlaky, ochrana proti korozi současně se zvýšeným počtem stavebních strojů při zemních pracech dává dobré podmínky pro použití speciálních plynových přípojek pro obytné domy.Firma Manibs nabízí pro tyto účely následující typy přípojek:

1. jednoduché přípojky

  • D-610 domovní přípojka kombinovaná s odbočkovým T-kusem bez zkušebního otvoru
  • D-611 domovní přípojka kombinovaná s 90 ohybem tvarovaným za studena
  • D-612 domovní přípojka kombinovaná s odbočkovým T-kusem se zkušebním otvorem
  • D-617 domovní přípojka kombinovaná pro nepodsklepené domy

Přípojné možnosti jsou vedle standardního provedení svarem také PE s elektrofitinkou


Další příslušenství

  • D-613/614, D-615/616 provedení z nerezové oceli, zesílení proti vytržení do síly 30 KN např. stavebním strojem

2. kombinované přípojky

  • D-670, D-675 pro plyn, vodu, elektřinu a telekomunikační kabely