Tisk

DENSOPLAST® hmota

Plnící hmota na bázi petrolata pro vyplnění dutin a vyrovnání povrchových nerovností při dodatečném ovíjení DENSO®-petrolátových pásek.

petrolaty_clip_image011

DENSO® Mastic PF

Plnící hmota na bázi petrolata obsahující styroporové kuličky pro vyplnění dutin a nerovných povrchu při dodatečném ovíjení DENSO – petrolátovými páskami.

DENSO® hmota PF je plnící hmota na bázi petrolata k vyplnění dutin tak jako k vyrovnání nerovných povrchů do země ukládaných stavebních dílů potrubí (např. příruby a armatury). Díky podílů styroporových kuliček je DENSO® hmota PF zvlášť za nízkých teplot dobře a lehce zpracovatelná než standardní petrolátová hmota.

petrolaty_clip_image012

DENSO® Massen JET, FILL, CORD

Trvale plastická antikorozní hmota na bázi petrolata, tavitelná, pro tlakovou injektáž napínacích lan nebo systému napínacích kotev. DENSO® JET ,DENSO® FILL a DENSO® CORD hmota jsou trvale plastické, tavitelné antikorozní hmoty na bázi petrolata a vyznačující se

  • Nezmýdelněním
  • Vysokou odolností proti alkalickým louhům
  • Vysokou adhezí na pevném povrchu
  • Nepatrným zmenšením objemu při ochlazení
  • Velmi nepatrnou viskozitou taveniny

petrolaty_clip_image013

DENSO® JETa DENSO® FILL jsou speciálně určeny pro použití v tlakových injekcích v roztaveném stavu na dutiny systémů upínacích kotev. Roztavená hmota DENSO® CORD se plní do trubek, ve kterých jsou uložena napínací lanka, pomocí zvláštního zařízení.

DENSO® CORD se vstřikuje současně s nasouváním lanka do roury. Obsahuje zvláštní kluzné přísady, takže při nepatrné rychlosti vsouvání lanka do obalové roury je možno dosáhnout pracovní délku až 50 m.

petrolaty_clip_image015

Vyplnění chrániček DENSO® KS hmotou

Antikorozní ochrana při transportu plynu plynovodním potrubím dosahuje dnes vysokého standardu díky vysoce kvalitním materiálům tak jako dodatečných aktivních ochranných opatření (katodická ochrana).

Samotné části potrubní sítě s rozdílnou kvalitou izolace, např. staré bitumenové obaly, které hraničí s moderní plastovou izolací, mohou být efektivně chráněny katodicky. Problém vzniká popřípadě tam, kde se velkoplošné defekty izolace překrývají s přilehlými maloplošným defektem a tím se lokalizace a kontrola přinejmenším ztíží, respektive se stane nemožnou. Taková situace nastává například u armatur, kde ovládací tyč uzávěrů často prochází pouzdrem armatury naplněným vodou a současně okolní půdou, čímž dochází ke vzniku napěťových potenciálů. To může způsobit značné defekty.

Účinnou možností, jak zabránit těmto problémům, je vyplnění zemní soupravy (chráničky) trvale plastickou antikorozní hmotou na základě petrolata. Antikorozní pásky a hmota na základě petrolata je již pro ochranu do země ukládaného potrubí používána více jak osmdesát let a vykazuje velmi dobré antikorozní vlastnosti. I když se v mezidobí dostaly na trh moderní plastové materiály, například ve formě plastových pásek, které vykazují zřetelně vyšší mechanickou pevnost než materiály z petrolata, tak mají tyto na základě svých specifických vlastností svoji osvědčenou oblast použití nebo nacházejí také dnes nové použití, které je žádáno v kombinaci s osvědčenými antikorozními vlastnostmi a jednoduchým zpracováním.

petrolaty_clip_image016

DENSO® KS hmota je trvale plastická antikorozní ochranná hmota na bázi petrolata, která po natavení vyplní prostor zemní soupravy (chráničky). Na základě trvale plastických vlastností DENSO® KS hmoty je obslužnost armatury zajištěna i za zimních podmínek.