Tisk

Densolid TLC

Antikorozní systém pro izolaci svarových švů při ukládání potrubí do země ražením nebo protlačováním.
DENSOLID® TLC je dvousložkový nátěrový tmel, který se ve vrstvě nanáší na oblast svarových švů a továrního obalu.

DENSOLID® TLC se zpracovává ve dvou pracovních krocích a dosahuje rychle po vytvrdnutí elektrické pevnosti. Nátěrový tmel není hořlavý a je pomocí plamene během několika minut vytvrzen. Přitom nevzniká nebezpečí smršťování nebo tvorby trhlin. Ukládání potrubí může začít ihned po vychladnutí.

DENSOLID® TLC nátěrová hmota nevydává žádný nepříjemný zápach a neobsahuje také žádné jedovaté složky. Vytvrzená vrstva vykazuje vysokou odolnost proti smyku a odtržení. Hladký povrch, který vniká samovolně při tvrdnutí nebo během teplotního vytvrzování plamenem, vykazuje malý třecí odpor při zatahování. DENSOLID® TLC se vyznačuje vysokou odolností proti podpovrchové korozi.