Tisk

Densolid HK7 a HK7-W

Mechanická ochranná vrstva svarových švů plastových potrubí s dodatečnou ochrannou vrstvou ( např. egeplast SLM/SLA) se používá především při použití bezvýkopových technik ukládání potrubí. DENSOLID® HK7 / HK7-W doplňuje zastřiženou PE izolaci a vytváří znovu jednolitý, hladký povrch potrubí bez jakýchkoliv nerovností.

DENSOLID® HK7 / HK7-W je rychletvrdnoucí, rázům odolná, dvousložková nátěrová hmota na polyuretanové bázi, odolná proti odtržení, která není křehká. Hmota vytváří stabilní tlustou vrstvu, která neskapává. Předmíchaná a nadávkovaná sada umožňuje jednoduché, rychle a bezpečné zpracování.

DENSOLID® HK7 W je modifikací DENSOLID® HK7 s urychleným reakčním časem. Tím dochází k vytvrdnutí hmoty i při velmi nízkých teplotách okolí bez nutnosti nasazení externího tepelného zdroje během krátké doby. Na základě zkrácené doby vytvrdnutí je doba skanutí kapky zřetelně zkrácena.

DENSOLID® HK7 W by se měl proto používat jen při teplotách okolí +15°C. Vrstva získává v důsledku použití polyesterové vyztužné tkaniny DENSOLAN® ES dodatečnou stabilitu.