Tisk

AZ Funk

Systém AZ Funk představuje nové měřítko při kontrole potrubní sítě. Do paměti ukládané hodnoty úrovně hladiny hluku jsou předávány radiem do projíždějícího vozidla, které je vybaveno přijímacím zařízením. Přímo na místě lze jednoznačně stanovit místo úniku.
Každý únik vody na potrubí je zdrojem hluku, který se šíří vodovodním potrubím. Na armaturách, uzávěrech, hydrantech atp. lze tyto hluky snímat. Čím blíže se nachází zdroj úniku, tím silnější je snímaný hluk. Nasazením mobilního systému AZ Funk lze podstatně snížit časové nároky na určení místa úniku. Pokud je celá síť vybavena snímači/vysílači, lze během jediného dne překontrolovat přibližně 220 až 350 km zásobovací vodovodní sítě.