Tisk

Aqua M300

Aqua M-300 představuje špičku mezi odposlechovými přístroji. Je vybavena grafickým dotykovým displejem, 256 analogovými/digitálním filtry, automatickou funkcí pro filtrování a zesilování, pyramidovým módem a slouží také jako vyhodnocovací jednotka pro GasCheck.

Oblast použití představuje jednoznačné určení místa úniku vody ve spojení s půdním mikrofonem (Geofonem). Přitom zabezpečuje manuální nebo automatické nastavení 256 filtrů a tím i jednoznačný výsledek měření.

Moderní filtrační technika nedokáže potlačit každé rušení a některá místa úniku jsou jen obtížně lokalizovatelná. Aqua M-300 disponuje možností určit místo úniku měřením unikajícího plynu. Tato metoda je založena na naplnění potrubí plynem. Vodík je nejlehčí plyn a jeho molekuly snadno pronikají přes půdu, asphalt nebo beton kolmo vzhůru. Detektorem lze pak odměřit koncentraci vodíku v ovzduší a určit přesné místo poruchy. Tzv. pyramidový mód umožňuje na pozadí pomocí inteligentních algoritmů a výpočtových postupů určit místo úniku.

Tímto způsobem lze prostřednistvím jedinečných měřících postupů a ultimativních analogových Čebyševových filtrů se strmostí 48 dB na oktávu dalekosáhle eliminovat rušivý hluk.